Draudimas - tai galimybė sumažinti sąnaudas nelaimės atveju.